ELASTER AUTOMATYKA             ELEKTROTECHNIKA I AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA
Wizualizacja i kontrola procesów
Monitoring i kontrola parametrów procesowych z wykorzystaniem stacji komputerowych i paneli operatorskich.
Wonderware ArchestrA (InTouch)
Przemysłowe oprogramowanie zaprojektowane do wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych, w pełni zgodne z wytycznymi dla systemów klasy SCADA
WinCC
Innowacyjny, skalowalny system do wizualizacji, z dużą ilością bardzo wydajnych funkcji dla monitoringu zautomatyzowanych procesów. Zarówno dla systemu z jednym użytkownikiem, jak i dla rozproszonego systemu z wieloma użytkownikami i redundantnymi serwerami, system ten oferuje pełną funkcjonalność dla wszystkich branż przemysłu.
RSVIEW 32
RSView32 to oprogramowanie przeznaczone do wizualizacji procesów przemysłowych, oprate na komponentach HMI do monitorowania i sterowania maszyn i procesów automatyzacji. RSView 32 jako otwarty system umożliwia podłączenie do innych sysemów produkcyjnych dostarczając w czasie rzeczywistym informacje o procesie podczas produkcji.