ELASTER AUTOMATYKA             ELEKTROTECHNIKA I AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA
Realizacje / System magazynowy
W ramach zadania na zlecenie firmy Astorga Automatyka / Corect wykonano następujące prace projektowe: 
- schematy technologiczne procesu, 
- projekt systemu sterowania, 
- projekt szaf krosowych automatyki, 
- projekt szaf centraknych (PLC VersaMax CPUE05 oraz RX3i), 
- komunikacja Profibus DP, Modbus RTU, Modbus ASII, Modbus TCP/IP, 
- projekt stacji operatorskiej. 
Prace programowo-uruchomieniowe: 
- oprogramowanie sterownika PLC VersaMax CPUE05, RX3i
- oprogramowanie paneli operatorskich Quick Panel 15" na maszynach spieniających, 
- oprogramowanie stacji inżynierskiej Archestra / Intouch (5k zmiennych),