ELASTER AUTOMATYKA             ELEKTROTECHNIKA I AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA
Realizacje / Biogazownia Radojewice
W ramach zadania na zlecenie firmy ALSTAL / VIANDO wykonano następujące prace projektowe: 
- schematy technologiczne procesu, 
- projekt rozdzielni elektrycznej zasilania urządzeń obiektowych i układów napędowych, 
- projekt szafy automatyki z centralnym sterownikiem PLC VersaMax, 
- projekt szaf oddalonych dla pompownii, 
- projekt sterowania radiowego w oparciu o radiomodemy Satel, 
- projekt wpięcia urządzeń współpracujących - pochodnia, analizotor, kogenerator 0,6MW, 
- projekt stacji operatorskiej. 
Prace programowo-uruchomieniowe: 
- oprogramowanie sterownika PLC VersaMax CPUE05, 
- oprogramowanie sterowników obiektowych PLC VersaMax CPU05, 
- oprogramowanie stacji inżynierskiej Archestra / Intouch, 
- oprogramowanie panela operatorskiego Astraada.