ELASTER AUTOMATYKA             ELEKTROTECHNIKA I AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA
Realizacje / Instalacja Biopaliw
W ramach zadania na zlecenie firmy Navic Engineering / Bioten wykonano następujące prace projektowe: 
- schematy technologiczne procesu, 
- projekt systemu sterowania - sterownik PLC S7-300, 
- projekt rozdzielnii elektrycznej, 
- projekt detekcji stężenia gazów i sterowania systemem wentylacji - system Gazex, 
- projekt stacji operatorskiej WinCC. 
Prace programowo-uruchomieniowe: 
- oprogramowanie sterownika PLC S7-300 CPU315 PN,
- oprogramowanie paneli operatorskich Siemens Basic 12", 
- oprogramowanie stacji inżynierskiej WinCC.